Aberystwth University logo/ Logo Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Cyfranna Prifysgol Aberystwyth at gryfderau’r bartneriaeth ym meysydd :

 • Astudiaethau Celtaidd
 • Hanes
 • Theatr, Ffilm a Pherfformio
 • Ysgrifennu Creadigol (yn enwedig barddoniaeth).

Mae gan y Brifysgol bartneriaeth sefydledig â Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac ar sail y cysylltiad cryf hwn mae Aberystwyth wedi datblygu hyfforddiant arloesol mewn dulliau’r Dyniaethau Digidol.

Bath Spa University logo / Logo Prifysgol Bath Spa

Bath Spa University

Mae Bath Spa wrth wraidd nod y Bartneriaeth o ran datblygu ymchwil o fewn ymarferiad creadigol. Mae’n dod â hyfforddiant sefydledig a sylweddol ym maes ymchwil a arweinir gan ymarferiad. Mae darpariaeth hyfforddiant ac arbenigedd Bath Spa yn cwmpasu

 • Ysgrifennu Creadigol
 • Cerddoriaeth
 • y Celfyddydau Gweledol
 • y Cyfryngau

Gall myfyrwyr fanteisio ar gyfleusterau’r Brifysgol megis stiwdios cyfryngau digidol newydd yn Newton Park, stiwdio celfyddydau gweledol a gofodau gweithdy crefft yn Sion Hill a Corsham Court. Gallent hefyd elwa o bartneriaeth Bath Spa â’r Holburne Museum a’i chasgliadau a’i harchifau, ac o’r Centre for Environmental Humanities.

University of Bristol logo / Logo Prifysgol Bryste

Prifysgol Bryste

Mae Prifysgol Bryste yn cryfhau grwpiau ymchwil y bartneriaeth yn y meysydd canlynol:

 • Y Clasuron
 • Saesneg
 • Hanes
 • Athroniaeth
 • Ieithoedd modern
 • Theologyddiaeth a chrefydd

Cyniga arbenigedd blaenllaw mewn astudiaethau creadigol ac ymchwil sy’n seiliedig ar ymarferiad, yn enwedig mewn:

 • Cyfansoddi cerddoriaeth
 • Beirniadaeth ffilm a hanes
 • Ymchwil perfformiad

Gall myfyrwyr wneud defnydd o Gasgliad Theatr y Brifysgol, sydd ymhlith y casgliadau mwyaf yn y maes yn y DU. Mae hefyd yn ychwanegu capasiti ar gyfer Cyfraith sy’n canolbwyntio ar y Dyniaethau.

Cardiff University logo / Logo Prifysgol Caerdydd logo

Prifysgol Caerdydd

Ychwanega Prifysgol Caerdydd at gryfderau allweddol y bartneriaeth o ran:

 • Archaeoleg
 • Y Clasuron
 • Saesneg
 • Iaith a llenyddiaeth Gymraeg
 • Hanes
 • Athroniaeth

Mae aelodaeth y Brifysgol o’r bartneriaeth yn ehangu’r sgôp ar gyfer ymchwil ar Ysgrifennu Creadigol yn y Gymraeg a’r Saesneg ac ar Gyfieithu, yn ogystal ag ychwanegu at allu’r SWWDTP yn y Gyfraith. Mae ‘Llyfrau Prin Caerdydd’ yn gasgliad o bwys rhyngwladol sy’n cefnogi ymchwil ar draws pynciau’r Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Cranfield University logo / Logo Prifysgol Cranfield

Prifysgol Cranfield

Mae Prifysgol Cranfield, trwy ei Grŵp Dadansoddi Archaeolegol a Fforensig, yn darparu ystod eang o arbenigedd gwyddonol a dadansoddol ar gyfer y cymunedau archeolegol a fforensig.

University of Exeter logo / Logo Prifysgol Caerwysg

Prifysgol Caerwysg

Mae Prifysgol Caerwysg yn cryfhau pedwar grŵp ymchwil blaenllaw’r bartneriaeth o ran:

 • Archaeoleg (cefnogir gan labordy Bioarchaeoleg newydd)
 • Saesneg
 • Hanes
 • Athroniaeth

Mae’n ymestyn gallu yn y Clasuron ac mewn Astudiaethau Iaith a Diwylliannol gydag arbenigedd nid yn unig mewn ieithoedd Ewropeaidd ond hefyd, yn unigryw, Cwrdeg a Pherseg.

Cefnogir ei harbenigedd mewn Astudiaethau Ffilm gan Amgueddfa Sinema Bill Douglas, un o’r casgliadau mwyaf o ddeunydd yn ymwneud â’r ddelwedd symudol ym Mhrydain; mae ei Labordy Dyniaethau Digidol yn cefnogi ystod eang o ymchwil disgyblaethol a rhyngddisgyblaethol.

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales logo / Logo Amgueddfa Cymru - National Museum

Amgueddfa Cymru

Amgueddfa Cymru | National Museum Wales drwy Siarter Frenhinol ym 1907. Ei hamcan craidd yw ‘hyrwyddo addysg y cyhoedd’ sy’n cynnwys datblygu, gofalu am, astudio a chynnal mynediad i’w chasgliadau er budd cymdeithas heddiw a chenhedloedd y dyfodol. Mae gan yr Amgueddfa allu ymchwil ar draws ystod o ddisgyblaethau yn y Dyniaethau:

 • Celf
 • Hanes celf
 • Hanes
 • Archaeoleg
 • Y gwyddorau naturiol

Mae’r Amgueddfa hefyd yn gorff hyfforddi blaenllaw mewn disgyblaethau amgueddfeydd.

University of Reading logo / Logo Prifysgol Reading

Prifysgol Reading

Mae Reading ymhlith arweinwyr y DU ym meyseydd

 • Archeoleg
 • y Clasuron
 • Athroniaeth

Mae’r Brifysgol yn ymestyn cryfderau’r bartneriaeth mewn Ieithoedd ac Astudiaethau Diwylliannol, yn arbennig Saesneg (gan ei bod yn gartref i’r Samuel Beckett Collection), Ffrangeg ac Eidaleg. Ychwanega Reading at gwmpas ymchwil y Bartneriaeth ym meysydd Ffilm a Pherfformio drwy’r Centre for Film Aesthetics and Cultures a’r Mingehlla Studios ac ym maes Dylunio drwy ei hadran Teipograffeg a Chyfathrebu Graffeg. Cyfranna Reading at y gwaith a wneir ar draws y Bartneriaeth ar ymchwil y Dyniaethau ar y Gyfraith.

Univeristy of Southampton logo / Logo Prifysgol Southampton

Prifysgol Southampton

Atgyfnertha Southampton arbenigedd allweddol y Bartneriaeth mewn

 • Archeoleg
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Saesneg
 • Hanes
 • Ieithoedd Modern
 • Cerddoriaeth (hanes ac ymarferiad ill dau) drwy Adran y Dyniaethau a’r Celfyddydau.
 • Cyfryngau Dyluniant a Ffasiwn drwy the Winchester School of Art (WSA)

Hefyd yn ased yw amgylchedd rhyddisgyblaethol grwpiau ymchwil WSA a Parkes Institute Southampton, ynghyd â chasgliadau unigryw yr archifau Eingl-Iddewig yn Hartley Library Special Collections a chysylltiadau Southampton â Tate Exchange, Transmediale (Berlin), the Chawton House Library a’r Centre for Modern and Contemporary Writing.

University of the West of England (UWE) logo / Logo University of the West of England (UWE)

University of the West of England (UWE)

Mae UWE yn cryfhau gallu’r Bartneriaeth ar draws ystod o bynciau gan gynnwys

 • Celf
 • Dyluniant
 • Astudiaethau Ffilm
 • Hanes Teledu

Dyniaethau Digidol drwy’r Centre for Fine Print Research, Digital Research Centre a’i Moving Image Unit.

© 2024 South, West & Wales Doctoral Training Partnership

Privacy Policy