Mae ysgoloriaethau ymchwil SWWDTP yn parhau am gyfnod o dair blynedd ac wyth mis neu am barhad cyfwerth yn achos myfyrwyr rhan-amser. Os nodir anghenion hyfforddi sylweddol neu gyfleoedd lleoli, gellir caniatáu estyniadau hyd at uchafswm o bedair blynedd o gyllid neu barhad cyfwerth rhan-amser.

Cyfraddau ysgoloriaethau llawn amser ar gyfer 2022/23

Mae ysgoloriaeth amser llawn yn cynnwys:

  • Taliad llawn ar gyfer ffioedd dysgu gwerth £4,596 y flwyddyn (neu gyfwerth rhan-amser)
  • Cyflog cynhaliaeth o £17,668 y flwyddyn (neu gyfwerth rhan amser)

Dylai myfyrwyr rhan-amser gysylltu â’u sefydliad cartref am ragor o wybodaeth am yr hyn sy’n cyfateb yn rhan-amser i’r ysgoloriaeth llawn amser.

Taliad cynnal a chadw GDC

Ychwanegir £550 y flwyddyn at ysgoloriaethau myfyriwr ar Wobrau Doethurol Cydweithredol (GDC). Pwrpas y swm ychwanegol hwn yw helpu tuag at unrhyw gostau ychwanegol a achosir gan yr angen i weithio ar safle partner nad yw’n SAU.

Darllenwch fwy am gyfraddau cyfredol yr UKRI (yn Saesneg).

© 2024 South, West & Wales Doctoral Training Partnership

Privacy Policy