Yr Ŵyl Haf yw ein gŵyl ymchwil flynyddol a arweinir gan ein myfyrwyr ac sy’n canolbwyntio ar thema a bennir gan Bwyllgor Trefnu Gŵyl yr Haf.

2022: Newidiadau ’22

Cynhaliwyd ein gŵyl ymchwil haf 2022 rhwng 31 Awst ac 2 Medi.

Roedd ar ffurf cyfres hybrid o drafodaethau, gweithdai ac arddangosiadau a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerwysg neu ar-lein.

Lawrlwythwch y rhaglen lawn (yn Saesneg) (PDF, 1MB)


Octagonal wire-frame monochrome design with text: FUTURES

2021: Y Dyfodol

Cynhaliwyd yr ŵyl hon rhwng 14eg a 16eg o Fehefin ar-lein drwy Zoom.

Lawrlwythwch y rhaglen lawn (yn Saesneg) (PDF, 332kB)


© 2024 South, West & Wales Doctoral Training Partnership

Privacy Policy